Kontakt infomationer:

Haslev Badminton

Velkommen til Haslev Badminton

SÆSON AFSLUTNING:

Sæsonen nærmer sig med hastige skridt sin afslutning. Sidste træningsdag er den 29. april.

Vi siger tak for i år og på gensyn i den nye sæson, som starter uge 35.

GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling afholdes onsdag den 1. juni kl. 19.00 i badmintonhallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen v/kasserer Sanne Gründahl kasserer@haslevbadminton.dk i hænde senest 8 dage før. Bestyrelsen byder på smørrebrød. Af hensyn til bestilling af mad, er tilmelding nødvendig til Sanne på kasserer@haslevbadminton.dk

Vel mødt. Håber at se rigtig mange. 

LEDIGE BANETIDER ...

Vi har ledige banetider. Skriv til Sanne Gründahl ungdom@haslevbadminton.dk eller kasserer@haslevbadminton.dk eller ring på tlf.: 56312464 og få flere oplysninger om hvornår du har mulighed for at leje en bane. Prisen for at leje en bane er kr. 1600,- for en sæson.

HUSK AT:

Hvis du har ændret adresse eller mailadresse at meddele det til klubben. Skriv eller ring til Sanne Gründahl på ungdom@haslevbadminton.dk eller kasserer@haslevbadminton.dk eller på tlf.: 56312464

Deltagelse i åbne turneringer

I badminton kan du tilmelde dig til det der hedder åbne turneringer. Åbne turneringer er individuelle turneringer og her hvor man kan komme ud og spille kampe mod spillere fra andre klubber på samme niveau. Alle kan tilmelde sig og det gør man på www.Badmintonpeople.dk.
Vi anbefaler, at man som spiller kommer ud og spiller turneringer. Man får ekstra træning, man bliver bedre til at spille kampe, man får nye venner og hygger sig.
Spillere skal selv sørge for transport til og fra turneringer. Det sker at der er flere spillere fra klubben der skal spille samme sted, så der opfordres til at man indbyrdes arrangerer fælleskørsel. Der kan ikke forventes, at der er træner tilstede ved åbne turneringer.

Man er opdelt i rækker efter dels alder, dels niveau.

I badminton sporten findes der forskellige aldersinddelinger U9, U11, U13, U15, U17 & U19.
Bogstavet U står for under, og betyder derfor at man ikke må være fyldt eller fylde den pågældende alder i løbet af kalenderåret hvor sæsonen starter for at deltage i pågældende aldersgruppe.

I sæson 2015/2016 gælder det derfor for følgende:

U9 født i 2007 eller senere
U11 født i 2005 & 2006
U13 født i 2003 & 2004
U15 født i 2001 & 2002
U17 født i 1999 & 2000
U19 født i 1997 & 1998